Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Đền Samhwasa với phong cảnh nên thơ hữu tình là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thi nhân, họa sĩ của Hàn Quốc.

Đền Samhwasa

Đền Samhwasa với phong cảnh nên thơ hữu tình là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thi nhân, họa sĩ của Hàn Quốc.